Ålands sjöfart

En tidning för sjöfolk, av sjöfolk, med sjöfolk.

Tidningen Ålands Sjöfart & Handel har sedan 1939 getts ut av förbundet Ålands Sjöfart rf. Från och med 2011 övertog Ålands Tidnings-Tryckeri Ab utgivningen av tidningen som samtidigt byter namn till Ålands Sjöfart. Fortfarande i samarbete med Förbundet.

Vårt fokus är att bevaka shippingen och dess olika grenar. Sjöfarten och Åland har i hundratals år gått hand i hand. Det åländska sjöfartsklustret sträcker sig långt utanför landskapets gränser. Det ska också Ålands Sjöfart göra.

Allmänt

UtgivareÅlands Tidnings-Tryckeri Ab
ChefredaktörMalin Henriksson och Petter Lobråten
Antal nr/år4
Upplaga10000
Prenumerationspris20 €/år

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressPb 50, AX-22101 Mariehamn, Åland

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige